برچسب گذاری توسط: جمله کوتاه عاشقانه

۱

متن های جدید عاشقانه

متن های جدید عاشقانه قهوه ی تلخ عشق را شکر می ریزیم من هم می زنم تو هم می زنی ناگهان تقدیر … همه چیز را … بر هم می زند… :: :: نگران...

۱۴

جمله های کوتاه عاشقانه

جمله های کوتاه عاشقانه مشاهده آرشیو اس ام اس های عاشقانه ماجراهایی که با تو زیر باران داشتم ، شعر اگر می شد قریب ۵ دیوان داشتم، ساده از “من بی تو میمیرم” گذشتی...