برچسب گذاری توسط: جمله های فلسفی

۰

فلسفی

   از عقابی پرسیدند: آیا ترس به زمین افتادن را نداری؟ عقاب لبخند زد و گفت : من انسان نیستم که با کمی به بلندی رفتن تکبر کنم! من در اوج بلندی نگاهم همیشه...

۰

جمله های فلسفی

با هر رفتنی اشک نریز و با هر امدنی لبخند نزن شاید انکه رفته باز گردد و شاید انکه امده برود انقدر محکم و مقتدر باش که با بنیان سست محبت ها و بی...

۰

جمله های فلسفی خرداد ۹۲

جمله های فلسفی خرداد ۹۲ دوستهای قدیمی طلا هستند ، دوستان جدید الماس اگر یک الماس به دست آوردی ، طلا را فراموش نکن چون برای نگه داشتن الماس ، همیشه به پایه طلا...

۱

جمله های فلسفی ۹۲

جمله های فلسفی ۹۲ زندگی کمدی است برای کسی که فکر می کند و تراژدی است برای کسی که احساس می کند . . . (ویلیام شکسپیر) :: :: طلا باش تا اگه روزگار...

۳

اس ام اس سنگین و فلسفی

اس ام اس سنگین و فلسفی جمله های جدید فلسفی و معنی دار جدید درد ِ دل کـه می کنــی؛ ضعـف هـایـت، دردهـایــت را می گـذاری تـوی ِ سیـنی؛ و تعـارف می کـنی کـه...

۱

جمله های فلسفی و قصار جدید

جمله های فلسفی و قصار جدید یادتان باشد، وقتی خورشید میدرخشد، هرکسی میتواند دوستتان داشته باشد در طوفان است که متوجه میشوید چه کسی واقعا به شما علاقه دارد… :: :: گاهی خراب کردن...