برچسب گذاری توسط: جمله های غم انگیز

۰

جمله های غم انگیز و تنهایی عاشقانه

جمله های غم انگیز و تنهایی عاشقانه جمله های تنهایی عاشقانه اگه باتری موبایلت خوب شارژ نگه میداره ، به جای اینکه به جون کارخونه سازنده دعا کنی یه فکری به حال تنهاییت بکن...

۰

اس ام اس های عاشقانه تیر ماه

اس ام اس های عاشقانه تیر ماه کبریتـهای سـوخته هـمـ ، روزی درختـ های شـادابی بـوده اند! مثل مـا ، که روزگـاری می خنـدیدیـمـ قبـل از اینـکه عـشق روشنـمان کنـد :: :: دیوار احساس...

۱

جمله های غم انگیز و گریه آور

جمله های غم انگیز و گریه آور کــاشـکی امــسال ” تــــــو “ را به من عیــــــــــــدی میدادند !!! :: :: آمــدنم با خدا بود وعده بهار را داد نــمیخواستم نــفهمیدم فــقط آمــدم ! رفــتنم...

۱

نوشته های غمگین و احساسی

نوشته های غمگین و احساسی زیرپتوی تارشب بغض گلومو میشکنم تاکسی باخبرنشه اونی که میشکنه منم قصه من حکایت گریه تلخ و بیصداست کو کسیکه فقط منو به خاطر خودم بخواد باز یکی بود...