برچسب گذاری توسط: جمله های سنگین

۰

جمله های فلسفی آبان ۹۱

جمله های فلسفی آبان ۹۱ خیلی ها میخواهند اول به آسایش و خوشبختی برسند بعد به زندگی بخندند ولی نمی دانند که تا به زندگی نخندند به آسایش و خوشبختی نمی رسند … ::...

۳

اس ام اس سنگین و فلسفی

اس ام اس سنگین و فلسفی جمله های جدید فلسفی و معنی دار جدید درد ِ دل کـه می کنــی؛ ضعـف هـایـت، دردهـایــت را می گـذاری تـوی ِ سیـنی؛ و تعـارف می کـنی کـه...