برچسب گذاری توسط: جمله های تنهایی

۱

اس ام اس تنهایی اردیبهشت ۹۲

اس ام اس تنهایی اردیبهشت ۹۲ نگاه کن، می بینــی؟ این ویرانکـــده، آثار باستانی نیست؛ منــم…!!! :: :: برای از تو گفتن دیگر کفایت نمی کنند کلمات باید “رقاص” شوم ! از رقصیدنم تک...