برچسب گذاری توسط: جملات ویلیام شکسپیر

۱

سخنان زیبا از ویلیام شکسپیر

سخنان زیبا از ویلیام شکسپیر عشق جوانتر از آن است که بداند وجدان چیست. ویلیام شکسپیر ********** سخنان ویلیام شکسپیر ********** دختران هیچ نمی­خواهند جز شوهر و وقتی به دست آوردند همه چیز می­خواهند....