​​ جدیدترین متن آرزو

متن آرزو کردن

پیامک های آرزو کردن ، اس ام اس آرزو داشتن 91 roomiran.com  350x316 متن آرزو کردن

 

نمی دانم خوشبختی برای تو در چه معنا می شود…
فقط می دانم خوشبختی وسیعتر از آنست که در ذهنت بگنجد و زیباترین لحظه ایست که می توانی در زندگی درک کنی
و من برای تو خوشبختی ات را آرزومندم…
.

.

.
صفایی بود دیشب با خیالت خلوت ما را / ولی من باز پنهانی، ترا هم آرزو کردم
.

.

.
فریب دورنماهای آرزو خوردم / ره سراب گرفتم ز تشنگی مردم
.

جالبترین مطالب پاتوق

اس آرزو

اس ام اس عاشقانه غمگین جدید 350x350 اس آرزو
همه هست آرزویم که به بینم از تو رویی / چه زیان ترا که من هم برسم به آرزویی ؟
.

.

.
شبی در عالم مستی همین قدر آرزو دارم / که مست از جای برخیزی و بنشینی به دامانم
.

.

.
یاد ایامی که مرغ آرزو بر بساط ابرها پر می ‌گرفت
.

.


>