برچسب گذاری توسط: تفاوت MBA و DBA در چیست؟

تفاوت MBA و DBA در چیست؟ ۰

تفاوت MBA و DBA در چیست؟

برای آنکه تفاوت بین دوره های MBA و  DBAرا به خوبی متوجه شویم, در ابتدا لازم است تا پیرامون کلیات مدیریت اجرایی و بازاریابی توضیحاتی ارائه کنیم. مدیریت در مفهوم فعلی پدیده‌ای جدید و...