برچسب گذاری توسط: تغذیه دروالیبال

۰

تغذیه در ورزش والیبال

تغذیه در ورزش والیبال بازیکن را برای انجام یک مسابقه نفس‌گیر آماده سازد. این غذا باید تقریبا سه ساعت پیش از گرم کردن برای آغاز مسابقه خورده شود تا مشکلی در طول مسابقه ایجاد...