برچسب گذاری توسط: تبریک روز معلم

۰

متن تبریک روز معلم ۹۳

متن تبریک روز معلم ۹۳ ای معلم تو را سپاس : ای آغاز بی پایان ، ای وجود بی کران ، تو را سپاس .ای والا مقام ، ای فراتر از کلام، تورا سپاس....