برچسب گذاری توسط: تاثیر خرما بر بدن

۰

فواید خوردن خرما

فواید خوردن خرما در خرما فواید زیادی است، بدن راگرم و فعال می سازد زمین تن را حاصلخیز می کند و مولد خون غلیظ می باشد، در التهابات روده ومعده سودمند وبرای درمان سرفه...