​​ بینی عروسکی

آیا بینی تان خوب عمل شده است؟

شش معیار برای ارزیابی میزان موفقیت جراحی زیبایی بینی را در این جا می خوانید:

39259743152074728411 آیا بینی تان خوب عمل شده است؟

۱ ـ تقویت بینی به جای کاهش بافت های آن

در این جراحی به جای کم کردن و کاهش بافت های پشت بینی با تقویت و افزایش حمایت پایه ی بینی در ناحیه ی نوک بینی، قوز بینی اصلاح می شود. در روش های قدیمی، جراحی بینی بیشتر متکی بر برداشتن و خارج کردن بافت بینی بود و بینی تقریباً، همیشه کوچک می شد. در این روش چون حمایت اسکلتی بینی کم و در دراز مدت بافت ها دچار افتادگی می شدند، بینی در سنین بالا حالتی چروکیده پیدا کرده و اغلب بیماران مشکلات تنفسی هم پیدا می کردند.

در روش های نوین پزشک بافت را تغییر شکل می دهد، اما آنها را خارج نمی کند. در این روش ها اسکلت بینی بازسازی شده و بافت های نرم و دچار ضعف تقویت می شوند. حتی در بعضی بینی ها که به بینی گوشتی معروف اند، استفاده از روش های تقویت اسکلت بینی برای افزایش حمایت بافت های نرم بینی ضرورت دارد.

جالبترین مطالب پاتوق


>