برچسب گذاری توسط: بهترین متون خواندنی روز پدر

۰

متن های وصف امام علی برای روز پدر

متن های وصف امام علی برای روز پدر بایِ بسم الله “علی مددی” می تراود ز کُنج لب هایم تا که شد “یاعلی” ترنّم لب می کند فاطمه (س) تماشایم مهیمان می کنی کنار...