​​ بهترین متون خواندنی روز پدر
Xبستن تبلیغات

متن های وصف امام علی برای روز پدر

متن های وصف امام علی برای روز پدر

0114 متن های وصف امام علی برای روز پدر

بایِ بسم الله “علی مددی”
می تراود ز کُنج لب هایم
تا که شد “یاعلی” ترنّم لب
می کند فاطمه (س) تماشایم
مهیمان می کنی کنار خودت
مردمان فقیر و عامی را
هم غذا کرده ای و بنشانی
بر سر سفره ات جذامی را
بس که مهمان نواز می باشی
نَنِشینم به سفره ی اغیار
((یُطعِمونَ الطَّعام)) در شأنت

جالبترین مطالب پاتوق


>