برچسب گذاری توسط: برائت از مسلمانان

۵

درباره فیلم توهین به پیامبر

درباره فیلم توهین به پیامبر زمان این فیلم موهن با نام “برائت از مسلمانان” دو ساعت است اما بخش هایی چند دقیقه ای از آن بر روی شبکه ویدئویی “یوتیوب” (وابسته به آمریکا) منتشر...