برچسب گذاری توسط: افزایش عمر

۰

راه های افزایش عمر

  رازهای افزایش طول عمر √ از DNA خود محافظت کنید با افزایش سن، انتهای کروموزومها که تلومر نامیده میشوند، کوتاهتر میشوند. این امر باعث میشود افراد بیشتر در مقابل بیماریها آسیب پذیر شوند....

۰

افزایش طول عمر

غذاهایی که باعث طول عمر می‌شوند یک رژیم غذایی مناسب و درست، از هر دارویی بهتر عمل می‌کند و بدن را از مبتلا شدن به بیماری‌ها محافظت می‌کند؛ ضمن اینکه پیری را متوقف می‌کند....