برچسب گذاری توسط: اشعار عاشقانه برای باران

۸

اشعار عاشقانه درمورد باران

اشعار عاشقانه درمورد باران مجموعه شعر های احساسی درباره روز بارانی آسمان رعدی زد ابرها غریدند قطرات باران نم نم باریدند بوی آب و کاهگل تق تق شیروانی ناله ناودانی توی کوچه پیچید کاشکی...