برچسب گذاری توسط: اس پدر

۰

پدرعزیزم روزت مبارک

  همسر عزیزم نمی دانم که دانستی دلیل گریه هایم را نمی دانم که حس کردی سکوتم را ولی دانم که می دانی من عاشق بودم و هستم وجود ساده ات بوده که من...

۰

به سلامتی پدر

  به سلامتی پدری که کفِ تموم شهر رو جارو می زنه، که زن و بچه اش کف خونه کسی رو جارو نزنن… . . . همیشه مادر را به مداد تشبیه می کردم،...