برچسب گذاری توسط: اس رمانتیک

۰

اس ام اس های زیبا و رمانتیک

  تورا می خواهم نه آنگونه که دوست دارم و نه آنگونه که آرزو دارم تورا می خواهم آنگونه که هستی باهمان غرور خیسی که می دانم ، نمی گذارد دلم ، برای هیچ...