​​ اس دختر

دختری که به دختر بودنش افتخار میکند…!

جالبترین مطالب پاتوق

جملات پراحساس دخترونه

41589139321345430943 350x233 جملات پراحساس دخترونه

چیزیم نیست ، خرد و خمیرم فقط همین
کم مانده است بی تو بمیرم ، فقط همین
از هرچه هست و نیست گذشتم ولی هنوز
در عمق چشم های تو گیرم ، فقط همین


>