برچسب گذاری توسط: اس جدید خال

اس ام اس باحال ۰

اس ام اس باحال

خیانت را جای خالی به ما آموخت آن زمان که  گفتند جاى خالى را پر کنید… . . . آرزو نمی کنم که بیایى آرزو میکنم وقتى آمدى چشمانم شرمسار نگاهت نشود . .