برچسب گذاری توسط: اس جدید آرزو

۰

متن آرزو کردن

  نمی دانم خوشبختی برای تو در چه معنا می شود… فقط می دانم خوشبختی وسیعتر از آنست که در ذهنت بگنجد و زیباترین لحظه ایست که می توانی در زندگی درک کنی و...

۰

اس آرزو

همه هست آرزویم که به بینم از تو رویی / چه زیان ترا که من هم برسم به آرزویی ؟ . . . شبی در عالم مستی همین قدر آرزو دارم / که مست...

۰

اس ام اس و مسیج جدید آرزو

به یادت آرزو کردم که چشمانت اگر تر شد به شوق آرزو باشد نه تکرار غم دیروز.. • • • تنها آرزوم اینکه روزی برسه که آرزو کنم که مثل الان آرزو داشته باشم...