برچسب گذاری توسط: اس ام اس گریه آور جدید

۱۳

متن های عاشقانه و گریه آور

متن های کوتاه عاشقانه و گریه آور   من دیوانه نیستم فقط کمی تنهایم همین! چرا نگاه می کنی؟ تنها ندیده ای؟ به من نخند من هم روزگاری عزیز دل کسی بودم… :: ::...