برچسب گذاری توسط: اس ام اس های فلسفی 95

۰

زیباترین اس ام اس های فلسفی ۹۵

اس ام اس فلسفی دوستی آخـرین پاداش مرده این است که دیگر نخواهد مرد . ° ° ° ° اس ام اس فلسفی در مورد دوستی هرگز اجـازه ندهید کسی برای شما اولویت باشد...

۰

اس ام اس های فلسفی

اس ام اس های فلسفی کلماتی که از دهانتان بیرون می آیند ، ویترین فروشگاه شعور شماست  . . . ********اس ام اس فلسفی******** یک انسان منفی به دنبال مشکل است در هر فرصت...