برچسب گذاری توسط: اس ام اس های فلسفی

۰

اس ام اس های جدید و جالب فلسفی

  اس ام اس های فلسفی و آموزنده همیشه این امکان وجود دارد که در کم تر از ثانیه همه چیز عوض شود… مشــکل جامعه این است که همه می‌خواهند آدم مهمی باشند و...

۰

اس ام اس های جالب فلسفی

  اس ام اس های فلسفی و آموزنده برای انسانهای موفق… در هفته هفت امروز وجود دارد: وبرای انسانهای ناموفق ؛ هفت فردا! تفاوتهای کوچک نتیجه های بزرگی به بارمی آورد؛ زندگی همین امروز...

۰

اس ام اس های جدید فلسفی

اشک های کسانی را که گریان به نزدت می آیند را با نازش پاک کن . . . آدما در دو صورت خود واقعیشونو نشون میدن یا اینکه بدونن کامل به خواستشون رسیدن یا...

۰

اس ام اس های جدید فلسفی

آدما در دو صورت خود واقعیشونو نشون میدن یا اینکه بدونن کامل به خواستشون رسیدن یا اینکه بدونن هرگز به خواستشون نمیرسن . . .

۰

اس ام اس های بسیار زیبای فلسفی

هر پرهــــــیزکار گذشـــــــته ای دارد و هر گناهکار آینده ای پس ، قضــــــــاوت نکن . . . درخشان ترین تاجی که مردم بر سر می نهند در آتش کوره ها ساخته شده است ....