برچسب گذاری توسط: اس ام اس های روز

۰

اس ام اس های فلسفی

اشکی که هنگام شکست میریزیم همان عرقی است که هنگام تلاش نریختیم . . . . . . جملات زیبا و با معنی درون توست اگر خلوتی و انجمنی است برون ز خویش کجا...