برچسب گذاری توسط: اس ام اس های رفاقتی

۰

اس ام اس های رفاقتی زیبا

اس ام اس های رفاقتی زیبا اگر در رفاقت گناه کرده باشیم نیاز به زندان نیست ، همین حسرت دیدار کافیست ! . . رفیق من صفا داره ؟ نداره صدا داره ولی ،...

۰

اس ام اس های دوستی و رفاقتی

اس ام اس های دوستی و رفاقتی اون که بلندت می کنه، وقتی افتادی دنبالت می گرده، وقتی گم شدی بیدارت کنه، وقتی خوابی نزدیکت باشه، وقتی بهش احتیاج داری باهات بخنده، گریه کنه،...

۰

اس ام اس های دوستی و رفاقتی

اس ام اس های دوستی و رفاقتی پرسیدند : بهشت را خواهی یا دوست ؟ گفتم جهنم است بهشت بی دوست . ♣♣♣♣♣♣♣اس ام اس دوستی♣♣♣♣♣♣♣ اعتبار دوستی شما رو به پایان است لطفا...

اس ام اس های رفاقتی ۰

اس ام اس های رفاقتی

یه عاشق میگه اگه برات اتفاقی بیفته من میمیرم ، ولی یه دوست میگه اگه بمیرم نمیذارم برات اتفاقی بیفته ، پس من دوست تو هستم تا ابد …