​​ اس ام اس های دوستانه انگلیسی
Xبستن تبلیغات

اس ام اس های عاشقانه انگلیسی

sorry اس ام اس های عاشقانه انگلیسی
Love is afraid of losing you

عشق یعنی ترس از دست دادن تو

.
.
.
.

Love is wide ocean that joins two shores

عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهد
.
.
.
.
Life whithout love is none sense and Goodness without love is impossible

زندگی بدون عشق بی معنی است و خوبی بدون عشق غیر ممکن
.
.
.

.
.
.
No matter what is the question when love is the answer

پاسخ عشق است سوال هر چه که باشد

جالبترین مطالب پاتوق


>