برچسب گذاری توسط: اس ام اس های دلتنگی جدید

۰

اس ام اس های دلتنگی جدید

اس ام اس های دلتنگی جدید دلــــم تــنــــگ مــــی شـــود گـــــاهی بــــرای خـــودم دائـــــــم بــــــرای ” تــ ــ ـ ـــو ” ! . . نمى دانم چه رابطه ایست ؟ بین نبودنت با رنگ...

۰

اس ام اس های دلتنگی و تنهایی جدید

اس ام اس های دلتنگی و تنهایی جدید می شود تنهایی بچگی کرد تنهایی بزرگ شد تنهایی زندگی کرد تنهایی مُرد ولی قهوه ی غروب های دلگیر جمعه را نمی شود تنهایی خورد …...