برچسب گذاری توسط: اس ام اس های دانشجویی

۰

اس ام اس های دانشجویی خنده دار

مغزما اکسید شد سوختیم بس که شیمی و فیزیک آموختیم هی اسید و بازها دعوا میکنند خاک عالم بر سر ما میکنند از زبان خارجه آشفته ایم بر سر زنگ زبان ما خفته ایم...