برچسب گذاری توسط: اس ام اس های جدید عاشقانه

۰

اس ام اس های جدید عاشقانه دریا

اس ام اس دریا مد چشمت بی شتابم می کند موج این دریا حبابم می کند باز لبخند تو می گوید بیا باز می آیم ، جوابم می کند مانده ام سر گشته در...

۰

اس ام اس های جدید عاشقانه و زیبا

دنیا هم که از آن تو باشد تا زمانی که درون قلب یک زن جایی نداشته باشی تا درون  آوازهای عاشقان زنی زندگی نکنی و سهمی از دلشوره های زنی نداشته باشی فقیرترین مردی…

۰

اس ام اس های جدید عاشقانه

ما برای رنج کشیدن آفریده شده ایم ولی به دنبال لذت بردن می گردیم باید پذیرفت که تنها راه ادامه دادن لذت بردن از رنج هایی ست که می کشیم !