برچسب گذاری توسط: اس ام اس مهربان شدن

۰

پیامک های مهربانی

  هیچ دانی نازنینم می توانی / راحت اسرار سعادت را بدانی رمز خوشبختی انسان نسیت جز این / مهربانی ، مهربانی ، مهربانی . . . *********اس ام اس مهربانی********* هیچ ثروتی بالاتر...

۰

اس ام اس مهربانی ها

بی وفایی کن وفایت میکنند با وفا باشی خیانت میکنند مهربانی گر چه آیینه ی خوشیست مهربان باشی رهایت میکنند . . . *********اس ام اس مهربانی********* کاش میشد بر جدایی خشم کرد /...