برچسب گذاری توسط: اس ام اس معرفت و بی معرفتی

۰

اس ام اس های معرفت و بی معرفتی

اس ام اس های معرفت و بی معرفتی معرفت جاه و مقام نیست به هر کس ندهند معرفت راه و مرامیست که به هرکس ندهند معرفت عشق خدائیست به هر نفس ندهند معرفت بذر...