برچسب گذاری توسط: اس ام اس مرد قشنگ

۰

اس ام اس روز مرد سال ۹۴

پدر دستهای تو گهواره من دو چشم تو چراغ خونه من بجزء تو از همه دنیا بریدم که عاشق تر ز تو هرگز ندیدم ببوسم پینه دستان پاکت ببوسم صورت چون قرص ماهت پدر...