اس ام اس مخصوص سیزده بدر1394
  • اس ام اس مخصوص سیزده بدر

    اس ام اس مخصوص سیزده بدر (سری دوم) آهای سیزدتون بدر دشمناتون در به در گرفتاریاتون زود بدر خوشیهاتون هزار ...

    اس ام اس مخصوص سیزده بدر (سری دوم) آهای سیزدتون بدر دشمناتون در به در گرفتاریاتون زود بدر خوشیهاتون هزار برابر . . . ساقی گل و سبزه بس طربناک شده ست / دریاب که هفته‌ی دگر خاک شده ست می نوش و گلی بچین ...

    بیشتر بخوانید