برچسب گذاری توسط: اس ام اس مخصوص سیزده بدر

۰

اس ام اس مخصوص سیزده بدر ۹۵

غروب جمعه همین جوریش هم دلگیر هست… فکر کن سیزده به در هم باشه، دیگه زهر ماره… . . هه… . . آی ام شاخ… ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ اس ام اس سیزده بدر ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

۰

اس ام اس مخصوص سیزده بدر

اس ام اس مخصوص سیزده بدر (سری دوم) آهای سیزدتون بدر دشمناتون در به در گرفتاریاتون زود بدر خوشیهاتون هزار برابر . . . ساقی گل و سبزه بس طربناک شده ست / دریاب...