برچسب گذاری توسط: اس ام اس فلسفی و عارفانه جدید قشنگ

۰

اس ام اس فلسفی و عارفانه جدید سری چهارم

  وحشی ترین گلها هم به احترام باران قیام میکنند. . . . جهان سوم جایی است ، که اگر بخواهی کشورت را آباد کنی خانه ات خراب خواهد شد و اگر بخواهی خانه...