​​ اس ام اس فلسفی

اس ام اس های فلسفی و آموزنده

جالبترین مطالب پاتوق

اس ام اس های جالب فلسفی

fu10187 350x321 اس ام اس های جالب فلسفی

 

اس ام اس های فلسفی و آموزنده

برای انسانهای موفق…

در هفته

هفت امروز وجود دارد:

وبرای انسانهای ناموفق ؛

هفت فردا!

تفاوتهای کوچک

نتیجه های بزرگی به بارمی آورد؛

زندگی همین امروز است!

اس ام اس های فلسفی و حکیمانه

 

fu9371 300x243 اس ام اس های فلسفی و حکیمانه

اس ام اس های فلسفی و حکیمانه

زندگی کوتاه است قواعد را بشکن،
سریع فراموش کن
واقعا عاشق باش،
بدون محدودیت بخند
وهیچ چیزی که باعث خنده ات میگردد را رد نکن

اس ام اس و جملات کوتاه و فلسفی

images2 اس ام اس و جملات کوتاه و فلسفی

اس ام اس  فلسفی

صبورانه در انتظار زمان بمان…
هر چیز در زمان خودش رخ می‌دهد…
باغبان حتی اگر باغش را غرق آب کند،
درختان خارج از فصل خود میوه نمیدهند…

اس ام اس های فلسفی زیبا

fu9546 350x154 اس ام اس های فلسفی زیبا

جملات زیبا و خواندنی

حق الناس همیشه پول نیست!
گاهی دل است!
دلی که بایدبدست
می آوردیم و نیاوردیم
دلی راکه شکستیم

اس ام اس های جدید فلسفی

index8 اس ام اس های جدید فلسفی

اشک های کسانی را که گریان به نزدت می آیند را با نازش پاک کن . . .

آدما در دو صورت خود واقعیشونو نشون میدن
یا اینکه بدونن کامل به خواستشون رسیدن
یا اینکه بدونن هرگز به خواستشون نمیرسن . . .

اس ام اس های جدید فلسفی

index41 اس ام اس های جدید فلسفی

آدما در دو صورت خود واقعیشونو نشون میدن
یا اینکه بدونن کامل به خواستشون رسیدن
یا اینکه بدونن هرگز به خواستشون نمیرسن . . .

اس ام اس های زیبای فلسفی

index25 اس ام اس های زیبای فلسفی

وقتی گرسنه ای یه لقمه نون خوشبختیه

وقتی تشنه ای یه قطره آب خوشبختیه

وقتی خوابت میاد یه چرت کوچیک خوشبختیه


>