برچسب گذاری توسط: اس ام اس عاشقانه اردیبهشتی

۰

اس ام اس عاشقانه اردیبهشت ۹۴

  خوشبختی به کسانی روی می آورد که برای خوشبخت کردن دیگران می کوشند … …. بگو دردی زپشت درد خیزد هزاران دشنه باجانم ستیزد بگو فتوا دهد عالم به قتلم مگر عشق از...