برچسب گذاری توسط: اس ام اس صبح بخیر شهریور 93

۰

اس ام اس صبح بخیر گفتن

اس ام اس صبح بخیر صبحت بخیر عزیزم ، برات چایی بریزم؟! گولت زدم عزیز جون ، تو که نیستی خونمون!! خوب بیــــــــــد (صبحت بخیر عزیزم) :: اس ام اس صبح بخیر امیدوارم روزت...