برچسب گذاری توسط: اس ام اس شب گفتن

۰

اس ام اس شب بخیر گفتن

الهے در سکوت شب ذهنم را آرام کن ومرا در پناه خودت  به دور از هیاهوی این جهان بدار الهے شبم را با یادت بخیر کن شبتون بخیر