برچسب گذاری توسط: اس ام اس سلام به عشق

اس ام اس سلام ۰

اس ام اس سلام

  سلام عزیز مهربون ما رو نمیبینی خوشی؟ هنوزم مثل قدیما دلبری و عاشق کشی . . .!؟ — خزان که مال ما شد ، بهار مال شما صاف و ساده بگویم ، سلام...