​​ اس ام اس سلام به عشق

اس ام اس سلام و صبح بخیر گلم

.shadfa.com 6d9c3eb 350x203 اس ام اس سلام و صبح بخیر گلم

سلام عزیز مهربون ما رو نمیبینی خوشی؟

هنوزم مثل قدیما دلبری و عاشق کشی . . .!؟

.

.

.

خزان که مال ما شد ، بهار مال شما

صاف و ساده بگویم ، سلام حال شما !؟

.

.

جالبترین مطالب پاتوق

اس ام اس سلام

 

اس ام اس سلام اس ام اس سلام

اس ام اس سلام

سلام عزیز مهربون ما رو نمیبینی خوشی؟

هنوزم مثل قدیما دلبری و عاشق کشی . . .!؟


خزان که مال ما شد ، بهار مال شما

صاف و ساده بگویم ، سلام حال شما !؟

——


>