برچسب گذاری توسط: اس ام اس زندگی94

۰

اس ام اس زندگی غمگین

  ∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس زندگی ∞∞∞∞∞∞∞ زندگی مثل دیکته است، هی غلط مینویسیم و هی پاک میکنیم، دوباره مینویسیم و باز پاک میکنیم، غافل از اینکه یه روز داد میزند ورقه ها بالا…...

۰

اس ام اس زندگی

  یه لحــظــه هایــی تو زندگی هست که سر جمع دو دقیقه هم نبوده اما یادش یه عــمـــر آدمو داغون می کنه… ∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس زندگی ∞∞∞∞∞∞∞ در هیاهوی زندگی دریافتم ؛ چه...

۲

اس ام اس زندگی

  زندگی چیست؟؟؟ زندگی دفتری از خاطره است یک نفر در دل شب ، یک نفر در دل خاک یک نفر همدم خوشبختی هاست ، یک نفر همسفر سختی هاست چشم تا باز کنیم...