برچسب گذاری توسط: اس ام اس زندگی

۰

اس ام اس های جدید زندگی

اس ام اس های جدید زندگی امروز را زندگی کن برای فردایی که برایت خیلی چیزها در راه دارد نه برای گذشته ای که خیلی چیزها را از تو گرفته و رفته. . ....

۰

اس ام اس زندگی غمگین

  ∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس زندگی ∞∞∞∞∞∞∞ زندگی مثل دیکته است، هی غلط مینویسیم و هی پاک میکنیم، دوباره مینویسیم و باز پاک میکنیم، غافل از اینکه یه روز داد میزند ورقه ها بالا…...

۰

اس ام اس زندگی

  یه لحــظــه هایــی تو زندگی هست که سر جمع دو دقیقه هم نبوده اما یادش یه عــمـــر آدمو داغون می کنه… ∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس زندگی ∞∞∞∞∞∞∞ در هیاهوی زندگی دریافتم ؛ چه...

۲

اس ام اس زندگی

  زندگی چیست؟؟؟ زندگی دفتری از خاطره است یک نفر در دل شب ، یک نفر در دل خاک یک نفر همدم خوشبختی هاست ، یک نفر همسفر سختی هاست چشم تا باز کنیم...