برچسب گذاری توسط: اس ام اس دوستی و رفاقتی

۰

اس ام اس های دوستی و رفاقتی

اس ام اس های دوستی و رفاقتی اون که بلندت می کنه، وقتی افتادی دنبالت می گرده، وقتی گم شدی بیدارت کنه، وقتی خوابی نزدیکت باشه، وقتی بهش احتیاج داری باهات بخنده، گریه کنه،...

۰

اس ام اس های دوستی و رفاقتی

اس ام اس های دوستی و رفاقتی پرسیدند : بهشت را خواهی یا دوست ؟ گفتم جهنم است بهشت بی دوست . ♣♣♣♣♣♣♣اس ام اس دوستی♣♣♣♣♣♣♣ اعتبار دوستی شما رو به پایان است لطفا...