برچسب گذاری توسط: اس ام اس در مورد مرگ

۲

اس ام اس عاشقانه

کاش میشد یواشکی خیره بشی توی چشام / یهو من داد بزنم؛ خاطرتو خیلی میخوام . . . تمنا دارم از آسمان که اگر حتی قطره ای خوشبختی بارید ، بر روی گونه تو باشد. ....