برچسب گذاری توسط: اس ام اس درباره خدا

۰

اس ام اس های جدید درباره خدا

 اس ام اس های جدید درباره خدا پیش از اینها فکر میکردم خدا ، خانه اى دارد میان ابرها حکم میراند به تلخى روبه ما ، سخت میگیرد به ما بعد از دعا دیر...

۰

اس ام اس جدید و زیبای خداوند

نداشته ها و تنهایی های کوچک با چیزها و آدمهای کوچک پر میشوند نداشته ها و تنهایی های خیلی خیلی خیلی بزرگ ، فقط با خدا … مهم نیست در این زمین خاکی چقدر...

۱

اس ام اس قشنگ درباره خدا

اس ام اس قشنگ درباره خدا ای خدا ای بی پناهان را پناه / رهنمای عاشق گم کرده راه ره نمی دانیم بنما راهمان / نیستیم آگاه ، کن اگاهمان ای به هر سوزی...