برچسب گذاری توسط: اس ام اس خستگی

۰

متن خسته

فراق امشب دلم هــــــــــــوای رُخ یار می کند                               منصـــور وار، نالــــــــــه، سرِ دار میکند امشب به بزمِ خفتـــۀ ناهید ومِهـر و ماه                               غوغـا بپا نمــــــــــــــــوده و پیکار میکند گویی کـــــه یار رفته و تنهــا...