برچسب گذاری توسط: اس ام اس جدید روز

۰

اس ام اس جدید سری چهارم

مترسک را دار زدند به جرم دوستی با پرنده…!!! که مبادا تاراج مزرعه را به بوسه ای فروخته باشد… راست میگفت سهراب : «اینجا قحطی عاطفه است » • اس ام اس جدید sms...

۰

اس ام اس جدید روز پدر

پروردگارا… ای مهربان خدای گنجشک های ناز بی آزار.. از تو میخواهم که،پدران عزیز دوستانم را… آنانکه هستن و در سایه سار وجود مبارکشان روزگار میگذرانیم، همواره تندرست و سلامت بدار و هرگز مخواه...