برچسب گذاری توسط: اس ام اس جدید دلتنگی عاشقانه

۰

اس ام اس دلتنگی عاشقانه

اس ام اس جدید بیقراری عاشقانه  اس ام اس دلتنگی عاشقانه دیدن کفشهای فرسوده در قدم زدنهای خسته، غمگین ترین تصویر دنیا است عزیز مخصوصا اگر آن کفشها که می بینی پای مردی باشد...