برچسب گذاری توسط: اس ام اس تکان دهنده

۰

جملات تکان دهنده

جملات تکان دهنده همه ﺍﺧﻄﺎﺭ ﻫﺎ “ﺯﻧﮓ” ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﮔﺎﻫﯽ “ﺳﮑﻮﺕ ” ﺁﺧﺮﯾﻦ “ﺍﺧﻄﺎﺭ” ﺍﺳﺖ . . . . . . פֿـבآیـــآ بـِـﮧ سَلـآمَــتـﮯ פֿـوבِت نـَ ـﮧ بَنــבه هاےِ بـیـפֿـوבِت . . ! . ....

۲

جمله های تکان دهنده و طعنه دار

جمله های تکان دهنده و طعنه دار به بعضی ها باید گفت هــــی‌ فـــلانــی نردبـــان هــوس را بـردار و از اینـجـا بــرو، با ایــــــن‌ چــیــــزهــا قـــدت به عــــشــق نـمـی رسد ! عـــشـــق بـــال مـــی‌خــواهــد...